Make your own free website on Tripod.com

pasbbb5d.gif

Komende werkzaamheden

Laatste Nieuws
Algemene Info
Komende werkzaamheden
Cirkel-tuinen
Poelen
Natuureiland
Bloemenheuvel
Stinzenplanten
Paddenstoelen
Bosrandbeheer
Gereedschappen
Geschiedenis
Archief / Werkverslagen
Groene linken
Contact

kruiwagen.gif

Een overzicht van de geplande werkzaamheden

werkdag-lekkerwerken.jpg

Eerstvolgende werkdag:
 
zaterdag 19 september 2009
de eerste werkdag van het seizoen; maaien met de zeis van de bloemenheuvel op het natuureiland

Opgeven voor de werkdag kan nog steeds.....
Ga dan naar Contact.
 
 
 
 
 
.
 
 

Werkdagen overzicht BBB voorjaar 2009
     

Zaterdag 19 september 2009

13.30 - 16.30

maaien met de zeis van de bloemenheuvel op de open plek op het natuureiland

Zaterdag 10 oktober 2009

13.30 - 16.30

maaien met de zeis van riet bij de paddenpoelen

Zaterdag 7 november 2009

13.30 - 16.30

landelijke Natuurwerkdag, ook in het Beatrixpark

Zaterdag 5 december 2009

13.30 - 16.30

winterwerkdag

Zaterdag 2 januari 2010

13.30 - 16.30

winterwerkdag

Zaterdag 6 februari 2010

13.30 - 16.30

winterwerkdag

Zaterdag 6 maart 2010

13.30 - 16.30

voorjaarswerkdag

Algemeen
 
Onderstaand een voorlopige inventarisatie van de kleinschalige beheerswerkzaamheden die we in de toekomst willen gaan uitvoeren. De uitvoering is natuurlijk erg afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat mee wil helpen.
Het is niet de bedoeling dat wij het reguliere groenbeheer gaan overnemen, het gaat erom om op kleine schaal verbeteringen aan te brengen.
 
* Bosrandbeheer, het gefaseerd omzagen van bomen om andere bomen, struiken en planten meer ruimte te geven
* Onderhouden van de Cirkeltuinen (Munttuin,Hoge Stenentuin, Steencirkel)
* Zagen,snoeien en vlechten van de wilgen op de Bloemenheuvel
* Beheren van de Poelen (maaien riet, snoeien struiken, zagen bomen)
* Dunnen van bospercelen om eiken of andere bomen vrij te stellen

Kom eens kijken of dit vrijwilligerswerk misschien ook voor u iets is. Het kost u één middag per maand maar levert ook een heleboel op zoals gezelligheid, nieuwe contacten met buurtbewoners en lekker gezond buiten bezig zijn. En natuurlijk de voldoening om zelf wat bij te dragen aan het prachtige Beatrixpark. U kunt natuurlijk eerst vrijblijvend komen kijken, maar zelf meehelpen is eigenlijk net zo leuk. U werkt in uw eigen tempo, iedereen is welkom. Laat dus gerust uw kinderen ook meedoen.
Een werkmiddag is altijd op de 1e zaterdag van de maand van 13.30 - 16.00 uur met halverwege de werkzaamheden een korte pauze om te rusten. Drinken en een koek wordt door ons geregeld.

Buurtbewoners vrijwillig actief voor meer natuur in het Beatrixpark