Make your own free website on Tripod.com

pasbbb5d.gif

Laatste Nieuws
Algemene Info
Komende werkzaamheden
Cirkel-tuinen
Poelen
Natuureiland
Bloemenheuvel
Stinzenplanten
Paddenstoelen
Bosrandbeheer
Gereedschappen
Geschiedenis
Archief / Werkverslagen
Groene linken
Contact

 
Attentie:
 
Deze website wordt niet meer bijgewerkt !
 
Nieuwe Website BBB per 1-10-2009 zie:
 

*******************************************************************************************************

paardsleep.jpg
foto: Jan Eric Kooij

De gemeente is in augusustus gestart met de gefaseerde dunning van bospercelen. Er wordt de komende weken dus flink gezaagd in het park. Met paardenkracht worden de stammen het bosvak uitgesleept.  Het is een prachtig gezicht.
 
Houdt afstand !
Houdt tijdens de zaagwerkzaamheden ruim afstand van de boswerknemers; de grote populieren kunnen wel 25 meter hoog zijn en de houtzagers moeten al hun aandacht bij het werk houden.
 
Voor uw eigen veiligheid: kijken mag maar op ruime afstand en ga niet in het struikgewas of tussen de bomen staan maar in het zicht op een pad zodat u duidelijk zichtbaar bent.
 
 

Waarom zagen in het park? Klik hier !

beapaard001.jpg
foto: Herbert Koster

*******************************************************************************************************

Het gaat goed met de BBB.
We hebben een erg druk voorjaar gehad. Alles bijelkaar zijn er 13 activiteiten geweest in het Beatrixpark waarbij BBB betrokken is geweest. Er zijn 8 reguliere werkmiddagen gehouden en er zijn op verzoek van St. wAarde en ROC twee actieve excursies verzorgd voor inburgeraars in Almere. Voorts zijn we twee maal samen met St. Parkbehoud Almere op pad geweest om de markante bomen te inventariseren en we hebben samen met St. Parkbehoud de wethouder rondgeleid in het park.
 
Door het tijdsbeslag van al deze activiteiten is het onderhoud van de website een beetje achterop geraakt, vandaar dat je geen uitgebreide verslagen leest van de werkdagen van het afgelopen jaar. Om toch een beeld te schetsen volgt onderstaand een korte samenvatting.

 • 3 januari 2009: ook deze winter is er gezaagd om achterstallig onderhoud in het bos weg te werken. De vrijwilligers ruimen de takken op en maken er houtstapels van in het bos;
 • 7 februari 2009: takken stapelen op het Natuureiland met het volgende doel: het oogt minder rommelig en je creeert er schuilgelegenheid voor voor insecten, kleine zoogdieren en vogels en het is een ideale plek voor paddenstoelen, mossen en schimmels;
 • 7 maart 2009: de wilgen op de bloemenheuvel zijn voor een deel van hun takkenkroon ontdaan;
 • 8 maart 2009: samen met St. Parkbehoud Almere een bomeninspectie gehouden in het park met het doel om de mooie karakteristieke bomen voor het park te behouden en om uiteindelijk te komen tot een "bomenroutepad";
 • 4 april 2009: de eerste schoonmaaktbeurt in de cirkeltuinen;
 • 2 mei 2009: schoffelen en wieden in de Munttuin;
 • 16 mei 2009: op deze extra ingelaste werkdag hebben we het bloemenmengsel op het Natuureiland ingezaaid;
 • 20 mei 2009: actieve excursie inburgeraars; we hebben de groep rondgeleid in het park, verteld over het park, verteld wat we doen en waarom we vrijwilligerswerk in het park doen, we zijn samen met de groep nog actief aan het werk gegaan in de Munttuin en bij het bomenpad en als afsluiting hebben we gezamenlijk koffie en thee gedronken in het park;
 • 6 juni 2009: op de plekken die in november 2007 op verzoek van BBB zijn ingeplant met bessen, rozen, fruitbomen is flink gewerkt. Ook de Hoge Stenentuin is geschoffeld en onkruidvrij gemaakt;
 • 17 juni 2009: actieve excursie inburgeraars;
 • 18 juni 2009: rondleiding wethouder en gebiedsmanager;
 • 22 juni 2009: samen met St. Parkbehoud Almere vervolg van bomeninspectie;
 • 4 juli 2009: laatste werkdag van het seizoen.

*******************************************************************************************************

klik hier voor een overzicht van de volgende werkdagen in het Beatrixpark.

*******************************************************************************************************
In de serie Natuur in de stad van de NCRV is er een aflevering gemaakt over Almere. In de aflevering ook aandacht voor het vrijwilligerswerk in het Beatrixpark. Klik op de link hieronder voor de uitzending:

NCRV-TV serie 24-04-2008: Natuur in de stad - Almere

*******************************************************************************************************

hark2.gif
kruiwagen.gif
onderhoud website: H. Koster  en H. Koehorst
1ste versie van deze website verscheen op 2 juni 2006
 
 

Buurtbewoners vrijwillig actief voor meer natuur in het Beatrixpark