Make your own free website on Tripod.com

pasbbb5d.gif

Stinzenplanten
Laatste Nieuws
Algemene Info
Komende werkzaamheden
Cirkel-tuinen
Poelen
Natuureiland
Bloemenheuvel
Stinzenplanten
Paddenstoelen
Bosrandbeheer
Gereedschappen
Geschiedenis
Archief / Werkverslagen
Groene linken
Contact

hark2.gif

In bepaalde bosvakken in het Beatrixpark groeien een aantal bijzondere planten, de Stinzenplanten. Dit zijn in de regel planten die vroeg in het voorjaar bloeien met opvallende bloemen.

De naam 'stinzenplant' komt van het Friese woord 'stins' dat een versterkt stenen huis betekent. Dit konden b.v. oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en voormalige stadswallen zijn.
Binnen de grachten of aarden wallen rondom dergelijke 'stinsen' ontstonden in de loop van de tijd tuinen, waarin, onder een dek van bladverliezende bomen, een bepaalde groep planten verwilderde die zich buiten de omwalling niet of nauwelijks kon handhaven.
Aan het begin van de 20ste eeuw zijn deze planten in Friesland voor het eerst onder de naam 'stinzenplanten' beschreven.

Ook elders in Nederland zijn in de loop van de eeuwen tuinen, parken en parkbossen aangelegd, waarin deze zelfde groep planten verwilderde. Zo werden in de 19e eeuw in de parkbossen van veel Nederlandse buitenplaatsen in navolging van een Engelse trend, 'wild gardening' geheten, grote hoeveelheden bol- en knolgewassen aangeplant die nu tot de stinzenplanten worden gerekend.

Veel stinzenplanten hebben de eigenschap dat ze in een bijzonder kort tijdsbestek, namelijk in het voorjaar, voordat de bomen hun blad hebben, groeien, bloeien en zaad vormen. Om dit staaltje van groeikracht ieder jaar weer uit te voeren hebben de planten een grote voorraad reservevoedsel nodig. Dit voedsel ligt opgeslagen in bollen, knollen en wortelstokken.

Planten met bollen, knollen of wortelstokken worden geofyten genoemd. Ze overwinteren geheel onder de grond. De meeste van de stinzenplanten/geofyten, met name de planten met een bol of een knol, verdwijnen in mei of juni weer ondergronds. In de zomer zult u tevergeefs naar deze planten zoeken.
Naast de geofyten zijn er ook stinzenplanten die met hun winterknoppen net boven of net onder de grond overwinteren. Dit zijn de zogenaamde hemikryptofyten. Voorbeelden hiervan zijn het maarts viooltje, lievevrouwebedstro en het breed longkruid. Deze hemikryptofyten houden de hele zomer hun blad.

Hierna een foto-impressie:
alle foto's: Herbert Koster, 2003/2007 

stinz1.jpg

sneeuwklokje, slanke sleutelbloem, donkere ooievaarsbek
 
 

stinz2.jpg

slanke sleutelbloem (2x), maagdenpalm, akelei

stinz3.jpg

bosandoorn, slanke sleutelbloem, gele dovenetel, speenkruid

Buurtbewoners vrijwillig actief voor meer natuur in het Beatrixpark