Make your own free website on Tripod.com

pasbbb5d.gif

Bloemenheuvel
Laatste Nieuws
Algemene Info
Komende werkzaamheden
Cirkel-tuinen
Poelen
Natuureiland
Bloemenheuvel
Stinzenplanten
Paddenstoelen
Bosrandbeheer
Gereedschappen
Geschiedenis
Archief / Werkverslagen
Groene linken
Contact

zon.gif

Bloemenheuvel

bloemenheuvel1.jpg
blaassilene

bloemenheuvel2.jpg
kleurenschakering van verschillende bloemen

Renovatie
Tijdens de renovatie van het park in de jaren 2000-2001 zijn twee heuvels aangelegd in het natuurdeel (de plukheuvel en de bloemenheuvel).
 
Bloemenheuvel
De bloemenheuvel is gelegen aan de zuidzijde van de heuvel waar ooit de uitkijktoren heeft gestaan. Aan de zuidzijde van de heuvel is schraal zand opgebracht en vervolgens is een bloemenmengsel ingezaaid.
 
Verruiging
Het eerste jaar zag het er fleurig uit. Door bladafval en betreding door mensen dreigt het ingezaaide bloemenmengsel nu te verruigen.
 
Wilgenbomen
In een hoek van het bloemenveld zijn spontaan wilgenbomen opgeschoten. Deze wilgen zorgen voor schaduw en bladafval. Het bloemenmengsel is echter gebaat bij zon en weinig bemesting. Dat is dan ook de reden dat de Beheergroep de wilgenbomen wil terugdringen. Op de Natuurwerkdag 2006 zijn de wilgen daarom omgezaagd. Van de vrijkomende stammen en takken zijn ter plekke takkenrillen gemaakt.
 
Takkenrillen
Deze takkenrillen hebben verschillende functies. Ten eerste zorgen ze op de schuine helling voor microklimaatjes; aan de noordkant (schaduwzijde) van de ril zal het wat vochtiger en koeler zijn dan aan de zuidkant van de ril. Deze verschillen zorgen voor meer variatie in de plantengroei (en dus ook variatie in insecten).
 
Niet crossen in het bloemenveld
De takkenrillen fungeren tevens als belemmering om het bloemenveld als crossterrein te gebruiken. Er wordt veelvuldig met crossfietsen over de heuvel gefietst want niet iedereen weet van het bloemenmengsel. Veelvuldig wordt de schuine helling dan ook gebruikt als crosspad de heuvel op of af. Er blijft genoeg ruimte over voor de fietscrossers; meer dan driekwart van de heuvel is ingezaaid met gras, daar kan men naar hartelust crossen.
 

bloemenheuvel4.jpg

Bij een globale inventarisatie in mei 2002 werden onderstaande planten op de bloemenheuvel aangetroffen:
wede
gele morgenster
pimpernel
veldsalie
wilde marjolein
wilde reseda
zeepkruid
barbarakuid
hokjespeul
blaassilene
luzerne
schijfkamille
driekleurig viooltje
pastinaak
ruige weegbree
blaartrekkende boterbloem

bloemenheuvel-wilg.jpg

Buurtbewoners vrijwillig actief voor meer natuur in het Beatrixpark