Make your own free website on Tripod.com

pasbbb5d.gif

Algemene Info

Laatste Nieuws
Algemene Info
Komende werkzaamheden
Cirkel-tuinen
Poelen
Natuureiland
Bloemenheuvel
Stinzenplanten
Paddenstoelen
Bosrandbeheer
Gereedschappen
Geschiedenis
Archief / Werkverslagen
Groene linken
Contact

hark.gif

In het voorjaar van 2002 is een groep actieve vrijwilligers, onder begeleiding van Landschapsbeheer Flevoland, begonnen met het uitvoeren van verschillende kleinschalige beheerwerkzaamheden in delen van het Koningin Beatrixpark in Almere Stad.
 
In juni 2006 hebben een aantal buurtbewoners - en tevens vrijwilligers van het eerste uur - besloten de werkzaamheden meer zelfstandig te gaan uitvoeren onder de naam: "Beheergroep Buurtbewoners Beatrixpark".
 
Buurtbewoners van het Koningin Beatrixpark in Almere zetten zich vrijwillig in bij het beheer van onderdelen van het park. Het gaat om kleinschalig onderhoud dat ten goede komt aan de variatie in planten en dieren die in het park voorkomen. Het vrijwilligersproject is een initiatief van een aantal betrokken buurtbewoners en wordt ondersteund door Landschapsbeheer Flevoland.

beatrixpark-brug.jpg

Het Koningin Beatrixpark in Almere Stad
 
Het Beatrixpark, een stadspark midden in de stad. Het park wordt omringd door de wijken Muziekwijk, de Kruidenwijk, de Stedenwijk en de Staatsliedenwijk en ligt vlakbij het stadscentrum van Almere. 
 
In juni 1980 zijn de eerste inwoners in Almere Stad komen wonen, in de nabijgeleden Stedenwijk Noord. Met de aanleg van het park is begonnen in 1978, ruim voordat de eerste inwoners Almer-Stad zouden betrekken. Het grondwerk voor het park is in de jaren 1978 - 1980 uitgevoerd, de daadwerkelijke inplant vond plaats van 1980 - 1984. De officiŽle eerste boom - een koningslinde - is geplant door Koningin Beatrix in november 1981.
 
In de jaren 1999 - 2002 heeft er een grootschalige herinrichting plaatsgevonden en heeft het park zijn huidige inrichting gekregen.

Natuur en Cultuur.
 
Het park kenmerkt zich door de brede waterpartij die het park als het ware in tweeŽn deelt. De ene kant van het park is ingericht als een "natuur-deel" met brede rietkragen, slingerpaadjes door bospercelen en een tweetal poelen, het ander deel is het "cultuur-deel" van het park. Hier vinden we allerlei voorzieningen zoals een groot speelveld, aanlegsteigers voor bootjes, een wandelboulevard, een groot skatepark, een speeltuin en diverse aangelegde tuinen.

beatrixparkplan.jpg

Buurtbewoners vrijwillig actief voor meer natuur in het Beatrixpark